Erbjudande

Fantasieggande, fulländade, fridfulla och fantastiska - Fårös raukar i grått och vindpinat väder!

Erbjudande

Senior projektledare för komplexa projekt (IPMA-B) med tydliga inslag av förändringsledning. Van att ta rollen som projektledare både på verksamhets- och leverantörssidan.

Är ofta och gärna mentor och projektledarstöd. Har även haft uppdrag som programledare, IT-chef/IT-ansvarig, förvaltningsledare och utredare. 


Många uppdrag har inneburit att ta fram förändringsprocesser där affärsnytta för verksamheten varit viktig. Är van att leda genomförandet i påföljande projekt. Har gedigna erfarenheter från verksamhetsutveckling, där IT stått för lösningar. Projekten är ofta kommunikationsintensiva, där det krävs att utifrån ett kommunikationsperspektiv hela tiden få med sig olika parter för att uppnå ett lyckat resultat. På utsatt tid.


Exempel på aktiva och nyligen avslutade kunduppdrag. För fullständig CV, kontakta mig eller läs på Linkedin (som uppdateras inom kort).Tjänstepaketering RPA, för kommun - programledare
Uppdraget var att i programform paketera och etablera en helt ny typ av tjänst - Automatisering av verksamhetsprocesser, genom RPA (Robot Process Automation). Programmets uppgift var även att etablera en drift- och förvaltningsorganisation att lämna över till vid programavslut, samt att kommunicera och marknadsföra/sälja tjänsten internt inom kommunen.
Kommunen har efter programmet genomförts vunnit första pris som årets välfärdsförnyare på stora samhällsgalan (2019), och blivit en av de ledande kommunerna inom Sverige avseende automatisering/digitalisering. Byte av ekonomi- och e-handelssystem/EFH för myndighet och kommun
- För myndigheten agerade jag huvudsakligen som projektledarstöd med ansvar för projektets framdrift. I projektet upphandlades och infördes tre nya system. Dessa ersatte befintliga system, som delvis avvecklades.
Utbildning av hela organisationen ingick som en del. Projektet styrdes med tonvikt på tid, och levererades på tid! Projektarbetet drevs agilt.

- För kommunen var min roll som huvudprojektledare från kommunens sida att leda projektet och även stödja de sju delprojektledarna i deras delvis nya roller. Projektet styrdes med stor vikt på tid, tydlighet och kommunikation, och levererades på tid!LOU
Deltagit i flertalet LOU-upphandlingar. Dels som resurs och dels som ansvarig. Exempelvis som: 
- Upphandlingsledare driva LOU- upphandling (tillsammans med inköpsenheten) av förvaltning och utvecklingstjänster för RPA-plattform.
- Ansvarig för ta fram upphandlingsunderlag och agera stöd inför LOU-upphandling av SharePoint-miljöMentor/projektledarstöd
Mentorsrollen är en mycket spännande och givande typ av ledarskap, där jag under flera år fått förmånen att följa och assistera adepter på deras karriärväg. I relationen mellan adepten och mentorn är samtalet det viktiga.

Har även vid flertalet tillfällen agerat projektledarstöd, både som uttalad tydlig roll och i min roll som huvudprojektledare.IT-chef/IT-ansvarig
- Uppdraget var att som IT-chef för mindre riksomfattande företag, ta ansvar för all verksamhetsutveckling som rör IT, nyutveckling samt för förvaltning av de befintliga IT-systemen som nyttjades , såväl internt som av kunder. I uppdraget ingick tex även att leda det strategiska och operativa arbetet, samt att leda och driva upphandlingar och avtalsförhandlingar med företagets outsourcingpartners.


- Uppdraget är att arbeta som IT-ansvarig, med både stort och smått. Initialt genomfördes en inventering och framtagande av handlingsplan. Deltidsuppdrag.


Baars Ledarskap & Projektledning AB


bobbie@baars.se


Telefon: 0733-982600