Erbjudande

Fantasieggande, fulländade, fridfulla och fantastiska - Fårös raukar i grått och vindpinat väder!

Erbjudande

Senior projektledare för komplexa projekt (IPMA-B certifiering) med tydliga inslag av förändringsledning. Van att ta rollen som projektledare både på verksamhets- och leverantörssidan.

Är ofta och gärna mentor och projektledarstöd. Har även uppdrag som programledare, bid manager, IT-chef/IT-ansvarig, förvaltningsledare och utredare. 


Många uppdrag har inneburit att ta fram förändringsprocesser där affärsnytta för verksamheten varit viktig. Är van att leda genomförandet i påföljande projekt. Har gedigna erfarenheter från verksamhetsutveckling, där IT stått för lösningar. Projekten är ofta kommunikationsintensiva, där det krävs att utifrån ett kommunikationsperspektiv hela tiden få med sig olika parter för att uppnå ett lyckat resultat. På utsatt tid.


Exempel på aktiva och avslutade kunduppdrag. Läs mer på Linkedin eller kontakta mig för fullständig CV.Tjänstepaketering och upphandling av RPA, för kommuner - programledare/projektledare
Uppdraget var att i programform paketera och etablera en helt ny typ av tjänst - Automatisering av verksamhetsprocesser, genom RPA (Robot Process Automation). Programmets uppgift var även att etablera en drift- och förvaltningsorganisation att lämna över till vid programavslut, samt att kommunicera och marknadsföra/sälja tjänsten internt inom kommunen.
Kommunen (Nacka) har efter programmet genomförts, vunnit första pris som årets välfärdsförnyare på stora samhällsgalan (2019), och blivit en av de ledande kommunerna inom Sverige avseende automatisering/digitalisering.


Uppdrag nummer två var för Täby kommun, där i princip samma uppdrag som för Nacka genomfördes.

Har även varit inblandad i ytterligare kommun.  Byte/införande av ekonomi- och e-handelssystem/EFH för myndighet, kommun och privat sektor
- För myndighet agerade jag huvudsakligen som projektledarstöd med ansvar för projektets framdrift. I projektet upphandlades och infördes tre nya system. Dessa ersatte befintliga system, som delvis avvecklades.
Utbildning av hela organisationen ingick som en del. Projektet styrdes med tonvikt på tid, och levererades på tid! Införande av system UBW (Unit4 Businhess World fd Agresso). Projektarbetet drevs agilt.


- För kommun var min roll som huvudprojektledare från kommunens sida, att leda projektet och även stödja de sju delprojektledarna i deras delvis nya roller. Projektet styrdes med stor vikt på tid, tydlighet och kommunikation, och levererades på tid! Införande av system UBW och e-handelsplatrtformen Visma Proceedo.


- För entreprenadföretag agerade jag projektledarstöd. Större projekt där hela koncernen skulle uppgradera UBW.


- E-handelsplattform: byte från Visma Proceedo till UBW e-handelsmodulUpphandling
Deltagit i/drivit flertalet LOU-upphandlingar. Både som ansvarig och som resurs. Exempelvis:


- Bid manager/Upphandlingsledare (Public sector/LOU) Uppdraget var att driva upphandling av kommuns kommande RPA*-leverantör.
I upphandlingen ingick kravfångst, utvärdering samt projektledning och administration kring helheten inkl avtalsförhandlingar, presentationstillfällen för leverantören etc. Stor vikt lades på tydlig och korrekt kommunikation mellan de olika parterna. Deltagare i projektet var representanter från verksamheten, inköpsenheten och digitaliseringsenheten.

Denna form av uppdrag har genomförts två gånger, för olika kommuner.


- Ansvarig för ta fram upphandlingsunderlag och agera stöd inför LOU-upphandling av SharePoint-miljö


- Delaktig i framtagande av underlag inför LOU-upphandling


- Ansvarig upphandling (inkl kravfångst) av mobila reservkraftverk (diesel)


Ansvarig upphandling (inkl kravfångst) av webbshop (punch out-lösning)* RPA - Robotic Process Automation, dvs automatisering av verksamhetsprocesserMentor/projektledarstöd
Mentorsrollen är en mycket spännande och givande typ av ledarskap, där jag under flera år fått förmånen att följa och assistera adepter på deras karriärväg. I relationen mellan adepten och mentorn är samtalet det viktiga.

Har även vid flertalet tillfällen agerat projektledarstöd, både som uttalad tydlig roll, och i min roll som huvudprojektledare.IT-chef/IT-ansvarig
- Uppdraget var att som IT-chef för mindre riksomfattande företag, ta ansvar för all verksamhetsutveckling som rör IT, nyutveckling samt för förvaltning av de befintliga IT-systemen som nyttjades , såväl internt som av kunder. I uppdraget ingick exempelvis även att leda det strategiska och operativa arbetet, samt att leda och driva upphandlingar och avtalsförhandlingar med företagets outsourcingpartners.


- Uppdraget är att arbeta som IT-ansvarig, med både stort och smått. Initialt genomfördes en inventering och framtagande av handlingsplan. Deltidsuppdrag.Införande av diverse system/applikationer

- Easit GO - Ärendeghanteringssystem

- Wärna GO - Handläggarstöd för överförmynderi (kommun)

- Microsoft Teams - mötesdelen som ersatte Skype (kommun)

- Digitala nämndmöten - med hjälp av Skype